การ์ตูนออกใหม่ล่าสุด

ตอนที่ 1 ธันวาคม 28, 2016
ตอนที่ 3 มกราคม 16, 2017
ตอนที่ 5 ธันวาคม 17, 2016
ตอนที่ 5 เมษายน 8, 2017
ตอนที่ 1 พฤศจิกายน 23, 2016
ตอนที่ 10 มกราคม 4, 2018
ตอนที่ 20 เมษายน 13, 2018