การ์ตูนออกใหม่ล่าสุด

ตอนที่ 192.5 พฤษภาคม 27, 2014
ตอนที่ 6 มิถุนายน 8, 2012
ตอนที่ 29 มกราคม 7, 2014
ตอนที่ 230 ตุลาคม 23, 2018
ตอนที่ 8 กันยายน 4, 2014
ตอนที่ 230 มิถุนายน 18, 2019
ตอนที่ 4 เมษายน 25, 2013
ตอนที่ 409 พฤศจิกายน 7, 2012
ตอนที่ 223 กันยายน 30, 2018
ตอนที่ 3 กรกฎาคม 7, 2012
ตอนที่ 390 พฤศจิกายน 23, 2018