การ์ตูนออกใหม่ล่าสุด

ตอนที่ 7 กันยายน 11, 2016
ตอนที่ 1 พฤษภาคม 15, 2016
ตอนที่ 1 พฤษภาคม 28, 2016
ตอนที่ 1 เมษายน 19, 2016
ตอนที่ 5 มกราคม 2, 2017
ตอนที่ 1 พฤษภาคม 15, 2016
ตอนที่ 5 พฤษภาคม 15, 2016
ตอนที่ 1 พฤษภาคม 28, 2016
ตอนที่ 1 พฤษภาคม 28, 2016
ตอนที่ 2 มิถุนายน 27, 2016
ตอนที่ 7 กรกฎาคม 3, 2016