การ์ตูนออกใหม่ล่าสุด

ตอนที่ 4 มิถุนายน 22, 2013
ตอนที่ 3 พฤษภาคม 15, 2013
ตอนที่ 5 กุมภาพันธ์ 13, 2013
ตอนที่ 8 ธันวาคม 29, 2013
ตอนที่ 30 มิถุนายน 6, 2017
ตอนที่ 0 กุมภาพันธ์ 2, 2013
ตอนที่ 6 เมษายน 26, 2014
ตอนที่ 5 ตุลาคม 16, 2013
ตอนที่ 0 กุมภาพันธ์ 2, 2013
ตอนที่ 0 กุมภาพันธ์ 16, 2013
ตอนที่ 31 กุมภาพันธ์ 29, 2016
ตอนที่ 0 กุมภาพันธ์ 2, 2013
ตอนที่ 1 กุมภาพันธ์ 17, 2013
ตอนที่ 21 พฤษภาคม 13, 2014
ตอนที่ 7 พฤษภาคม 9, 2013
ตอนที่ 0 กุมภาพันธ์ 2, 2013
ตอนที่ 10 มิถุนายน 30, 2014
ตอนที่ 0 มกราคม 23, 2013