การ์ตูนออกใหม่ล่าสุด

ตอนที่ 134 มีนาคม 19, 2017
ตอนที่ 16 กันยายน 22, 2012
ตอนที่ 11 สิงหาคม 11, 2012
ตอนที่ 11 ตุลาคม 10, 2014
ตอนที่ 70 กรกฎาคม 21, 2013
ตอนที่ 13 พฤษภาคม 15, 2015
ตอนที่ 4 กันยายน 29, 2012
ตอนที่ 22 สิงหาคม 14, 2014
ตอนที่ 6 กรกฎาคม 10, 2012
ตอนที่ 17 ธันวาคม 5, 2012
ตอนที่ 0 กันยายน 17, 2012
ตอนที่ 33 มกราคม 23, 2013
ตอนที่ 33 มิถุนายน 9, 2012
ตอนที่ 1 กรกฎาคม 6, 2012