การ์ตูนออกใหม่ล่าสุด

ตอนที่ 6 กรกฎาคม 14, 2013
ตอนที่ 78 มิถุนายน 9, 2014
ตอนที่ 5 ตุลาคม 27, 2012
ตอนที่ 27 สิงหาคม 6, 2016
ตอนที่ 51 มีนาคม 10, 2014
ตอนที่ 95 กุมภาพันธ์ 22, 2015
ตอนที่ 19 ธันวาคม 7, 2012
ตอนที่ 4 ธันวาคม 30, 2012
ตอนที่ 5 มีนาคม 20, 2013
ตอนที่ 4 พฤศจิกายน 18, 2012
ตอนที่ 72 ธันวาคม 23, 2012