การ์ตูนออกใหม่ล่าสุด

ตอนที่ 4 กันยายน 29, 2012
ตอนที่ 22 สิงหาคม 14, 2014
ตอนที่ 6 กรกฎาคม 10, 2012
ตอนที่ 17 ธันวาคม 5, 2012
ตอนที่ 0 กันยายน 17, 2012
ตอนที่ 5 กรกฎาคม 13, 2012
ตอนที่ 1 สิงหาคม 22, 2012
ตอนที่ 134 มีนาคม 19, 2017
ตอนที่ 16 กันยายน 22, 2012
ตอนที่ 33 มกราคม 23, 2013
ตอนที่ 33 มิถุนายน 9, 2012
ตอนที่ 1 กรกฎาคม 6, 2012
ตอนที่ 7 กรกฎาคม 6, 2012
ตอนที่ 26 ธันวาคม 2, 2014
ตอนที่ 26 กุมภาพันธ์ 1, 2014