การ์ตูนออกใหม่ล่าสุด

ตอนที่ 4 กรกฎาคม 9, 2017
ตอนที่ 17 พฤศจิกายน 3, 2017
ตอนที่ 3 มิถุนายน 11, 2019
ตอนที่ 1 พฤษภาคม 20, 2017
ตอนที่ 2 พฤษภาคม 23, 2017
ตอนที่ 2 มิถุนายน 1, 2017
ตอนที่ 153 ตุลาคม 31, 2019